Overgang barnehage - skole

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet og skolen legg til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole evt. SFO.....

Se linke for skoleforberedende aktiviteter og mål vi jobber med:

overgang barnehage- skole