Betalingssatser

 Se Levanger Kommunes hjemmeside for satser:

http://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/Betalingssatser/

 

Her på Munkeby tilbyr vi 100% plass og 80 % plass.