Hvem er vi?

Barnehagens verdigrunnlag, formål og innhold

https://munkeby.barnehage.no/File/GetFile/bb75b2af-c33b-409e-bff0-a668658f3ab0

"Vårt mandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning...."