Barnehagen

Barnehagen vår er i 2023 16 år

Eierne.

Munkeby Gård- og Naturbarnehage SA er en privateid barnehage, som ikke er tilknyttet kjede.

Eierne er Håkon Fiskvik, Elling J. Munkeby og Mona Skjerve Bjørkmann. Håkon driver og eier gården barnehagen har tilhold på. Elling er nabo og samarbeidspartner med barnehagen, og Mona er styrer/daglig leder. Håkon og Mona var med å etablere barnehagen i 2007.

Barnehagen har driftsavtale med Levanger Kommune og er forpliktet til å følge gjeldende lover og regelverk. Eierne har juridisk ansvar for kvaliteten på tilbudet som gis ved barnehagen. Gjeldende vedtekter gir også informasjon om blandt annet lokale tilpasninger.

Et kompetent barnehagepersonale som nå har begynt å ha vært med de fleste årene barnehagen har vært i drift, utgjør et team sammen med eierne og oppfyller de mål og krav som er satt.

Starten.

25. september 2007 ble barnehagen startet med en godkjenning på 20 plasser. I 2008 etter å ha bygd en stor og fin trelavvo like ned i skogen utvidet vi til 30 plasser. Etterhvert har barnehagen vokst til i alt 49 plasser for barn mellom 0 -6 år. Vi tilstreber oss små og nære grupper for barna, og våren 2019 bygget vi ut slik at vi fikk enda mere rom å boltre oss på. Vi er i dag godkjent for 62 plasser. Barnetallet varierer ut fra størrelsen på plassene og alder på barna.