Tiltak ved smittsomme sykdommer

Barn i barnehager er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er mye nærkontakt i barnehagen, og barna oppholder seg sammen over en lengre periode. For enkelte sykdommer vil det kunne være nødvendig å holde barn hjemme fra barnehagen av smittehensyn. Ved ikke smittsomme sykdommer vil det være barnets allmenntilstand som bestemmer.