Ansatte

Annet personell

Mona Skjerve Bjørkmann

Stilling: Styrer
977 98 398
post@munkebybarnehage.no

Eier Spesialpedagog innenfor ADHD, Tourettes og autismespekterforstyrrelser.

Hønhuse

Anne Marie M. Nygård

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Permisjon 2023/24

Frida Skjerve

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Joacim Storli

Stilling: Pedagogisk leder

Praksislærer

Lill Karin Langeland

Stilling: Pedagogisk leder

Praksislærer

Margrete Lund Skjerve

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kjøkkenmedarbeider

Roza Hamed

Stilling: Vikar

Runa Ersland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Olatrøa

Berit Molde

Stilling: Barnehagelærer

Inger Anne Holmlimo

Stilling: Pedagogisk leder

Permisjon 2024-2025

Jorunn Sakshaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karen Skjetnemark

Stilling: Pedagogisk leder

Roza Hamed

Stilling: Vikar