Ansatte

Annet personell

Mona Skjerve Bjørkmann

Stilling: Styrer
977 98 398
post@munkebybarnehage.no

Eier Spesialpedagog innenfor ADHD, Tourettes og autismespekterforstyrrelser.

Inga Servude

Stilling: Renholder

Reholder

Runa Ersland

Stilling: Vikar

Tone Olaussen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Musikkpedagog

Hønhuse

Anne Marie M. Nygård

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Permisjon 2023/24

Frida Skjerve

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Joacim Storli

Stilling: Pedagogisk leder

Praksislærer

Lill Karin Langeland

Stilling: Pedagogisk leder

Praksislærer

Margrete Lund Skjerve

Stilling: Fagarbeider

Kjøkkenmedarbeider

Olatrøa

Berit Molde

Stilling: Barnehagelærer

Inger Anne Holmlimo

Stilling: Pedagogisk leder

Spesialpedagog Praksislærer

Jorunn Sakshaug

Stilling: Fagarbeider

Karen Skjetnemark

Stilling: Pedagogisk leder