Tilvenningen

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet legge til rett for at barnet kan få en tygg og god start i barnehagen.

 Tilvenningen

 

Barnehagen skal tilpasse slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn...