Planleggingsdager 2020/2021

Vi har fem planleggingsdager for barnehageåret 2020/21. I disse dagene er vi stengt.

7. september 2020

23. november 2020

 

4. januar 2021

24. juni og 25. juni 2021