Planleggingsdager 2022/2023

Vi har fem planleggingsdager for barnehageåret 2022/23. Disse dagene er vi stengt.

Fredag 2. september -22

Onsdag 30. november -22

 

Mandag 2. januar -23

Torsdag 22. og fredag 23. juni -23

 

Endringer kan forekomme.