Circle of security - COS - P

Velkommen til foreldrekurs.

Levanger kommune ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, tilbyr kurs i Trygghetssirkelen (COS-P/ Circle of security).  

Vi tenker at alle foreldre ønsker å gi sine barn trygghet. Alle foreldre kan likevel synes at det å være foreldre er utfordrende på ulike måter.  

Trygghetssirkelen ønsker å gi foreldre et verktøy til å forstå bedre barnas behov og signaler. 

Trygghetssirkelen kan gi deg mulighet til å bli en enda bedre forelder for barnet ditt. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere til å møte livets utfordringer.  

For nærmere info:

https://www.levanger.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste/foreldreveiledningskurs/