Familieteamet - Levanger Kommune

Et lavterskeltilbud til gravide og familier med barn i alderen 0- 6 år. Tidlig hjelp og støtte.

Å være en familie kan være både fint og utfordrende på samme tid. Foreldrerollen kan til tider være krevende og samspill med egne barn kan bli satt på prøve. Det kan da være vanskelig å se muligheter og å finne løsninger alene.

Noen å snakke med. Ditt behov avgjør

Råd og veiledning - for eksempel utfordringer med samspill, grensesetting og det å være forelder

Veiledning i en vanskelig livssituasjon

Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet.

De kan være din los i systemet Samarbeid med andre aktuelle tjenester: barnehage, helsestasjon, barneverntjenesten, Nav, psykisk helsetjeneste mm.

 

KONTAKT:

Adresse:Håkon den godes gate 30, postboks 130, 7601 Levanger

Telefon: 99441380

Epost:familieteamet@Levanger.kommune.no

 

mer info:

https://www.levanger.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste/familieteamet/