Mobbeombudet i Trøndelag

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak.

Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

les mer i linken under.

Inof om mobbeombudet