Tilvenningen

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet legge til rett for at barnet kan få en tygg og god start i barnehagen.

http://munkeby.barnehage.no/File/GetFile/ad1b3c78-ec79-421b-9ea9-b6ff94d341eb

 

Barnehagen skal tilpasse slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn...