Ansatte

Hønhuse

Kristina Musum

Stilling: Fagarbeider

Anne-Marie Moksnes Nygård

Stilling: Vikar

Lilll Karin Langeland

Stilling: Pedagogisk leder

Tone Olaussen

Stilling: Annet

Musikkpedagog

Litjtrøa

Joacim Storli

Stilling: Barnehagelærer

Anne-Marie Moksnes Nygård

Stilling: Vikar

Karen Skjetnemark

Stilling: Pedagogisk leder

Berit Molde

Stilling: Assistent

Vetle Hoff Brygfjeld

Stilling: Assistent

Olatrøa

Jorunn Sakshaug

Stilling: Fagarbeider

Anne-Marie Moksnes Nygård

Stilling: Vikar

Inger Anne Helde

Stilling: Pedagogisk leder

Spesialpedagog

Andre ansatte

Margrete Lund Skjerve

Stilling: Fagarbeider

Kjøkkenmedarbeider

Håkon Fiskvik

Stilling: Vaktmester

Eier

Hans Petter Grove

Stilling: Renholder

Mona Skjerve

Stilling: Styrer

Eier. Spesialpedagog innenfor ADHD, Tourettes og autismespekterforstyrrelser.