Planleggingsdager 2019/2020

Vi har fem planleggingsdager for barnehageåret 2019/20. I disse dagene er vi stengt.

28. august 2019

29. november 2019

 

2. januar 2020

22. juni og 23. juni 2020