Planleggingsdager 2018/2019

Vi har fem planleggingsdager for barnehageåret 2018/19. I disse dagene er vi stengt.

31. august 2018

5. november 2018

 

2. januar 2019

20. juni 2019 og 21. juni 2019